Back

Ten lepers (Luke 17:11-19)

Vocabulary
70
Greek
cs en de
7
Custom training

Items

Word Meaning
ὁ, ἡ, τό ten, ta, to (určitý člen)
αὐτός, ή, ὁ on, on sám
καί a, i
πορεύομαι chodit, jít
εἶπον řekl jsem (aor. od λέγω)
δέ však, pak, ale, a
γίνομαι dít se, stát se
ἐν v, ve (s D)
εἰς do, na, k; v (s A)
δέκα deset
φωνή, ῆς, ἡ zvuk, hlas
Ἰησοῦς, οῦ, ὁ Ježíš, Jozue
εἶδον viděl jsem (aor. od ὁράω)
καθαρίζω čistit, očišťovat
ὑποστρέφω vrátit se, jít zpět