μέγας, μεγάλη, μέγα

large, great

surprising

megas, megale, mega
Adjective
243