Back

Who Is the Greatest? (Luke 9:46-48)

Vocabulary
32
Greek
cs en fr de es
115
32 Custom

Vocabulary

Word Meaning
αὐτός, ή, ὁ on, on sám
δέχομαι přijmout; dostat, vzít
ἐγώ
δέ ale, avšak, však
διαλογισμός, οῦ, ὁ myšlenka; pochybnost
ἐν v, ve (s D)
ἄν by
εἰμί jsem; být
μέγας, μεγάλη, μέγα velký
παιδίον, ου, τό dítě
καί a, i
ὅς, ἥ, ὅ který, kdo, co
οὗτος, αὕτη, τοῦτο tento, tato, toto
εἰσέρχομαι vcházet, vstupovat
τὶς, τί kdo, co, který