πατήρ, πατρός, ὁ

father

pater, patros, ho
Noun
413