Back

Catechesis (education and teaching)

Vocabulary
14
Greek
cs en
29
Custom training

The ultimate goal of Christian catechesis is to prepare believers for holy life in Christ Jesus and preserve them for the day of salvation. The primary biblical tools to achieve this task are God's Word (2 Timothy 3:13), Mercy (Titus 2:11-13), and Law (Exodus 20; Matthew 5-7). 

Items

Word Meaning
בין rozuměl, byl rozumný
διδάσκω učit, poučovat
למד učit
שׂכל rozumnět, mít vhled; mít úspěch; zkřížit
πείθω přesvědčovat
מוּסָר kázeň, trestání
ירה učit; vyučovat
יסר poučovat, kárat, vychovávat
μανθάνω učit, vyučovat
παιδεύω vychovávat; vzdělávat
νουθετέω napomínat
κατηχέω vyučovat
שׁנן ostřit, brousit; propíchnout; opakovat
ἐκτρέφω živit; vychovávat