Epistle to the Galatians

507 Custom

Vocabulary

Word Meaning
ὁ, ἡ, τό ten, ta, to
καί a, i
δέ ale, avšak, však
εἰμί jsem; být
ὑμεῖς, ὑμῶν vy
ἐν v, ve (s D)
Χριστός, οῦ, ὁ Pomazaný, Kristus
ἐγώ
οὐ, οὐκ, οὐχ ne
γάρ neboť, vždyť, totiž