Aramejština 16

Community
10
Aramaic
5
10 Custom
Daniel 2:37-49

Vocabulary

Question Answer
תְּלִתָי třetí
שׁלט pravidlo, vláda, předpis, norma
רְבִיעָי čtvrtý
סגד uklonit se
נפל spadnout
יכל moct, být schopen
חֵיוָה zvíře
דּוּר přebývat, bydlet
בַּר pole, שדה
אָחֳרִי další, jiný, druhý