Aramejština 5

Community
13
Aramaic
5
13 Custom
Ezra 4:17–24

Vocabulary

Question Answer
תַּקִּיף silný
שְׁלָם pokoj
קָדָמָי přede mnou
קֳדָם před
עָלְמָא věčnost
עֲבִידָה práce, služba
עבד dělat, činit, עשׂה
טְעֵם výnos, usnesení, dekret, nařízení, příkaz, חֹק
הִמּוֹ oni
בְּעֵל pán