Back

Epistle to the Hebrews

Vocabulary
1010
Greek
cs en
38
Custom training

Items

Word Meaning
ὁ, ἡ, τό ten, ta, to
καί a, i
αὐτός, ή, ὁ on, on sám
γάρ neboť, vždyť, totiž
ὅς, ἥ, ὅ který, kdo, co
εἰς do, na, k; v (s A)
δέ ale, avšak, však
θεός, οῦ, ὁ Bůh
οὐ, οὐκ, οὐχ ne
ἐν v, ve (s D)
διά skrze, přes (s G); pro, kvůli (s A)
εἰμί jsem; být
πᾶς, πᾶσα, πᾶν všechen, veškerý, celý, každý
οὗτος, αὕτη, τοῦτο tento, tato, toto
κατά s, proti (s G); podle, na způsob; po, k, v (s A)