קרא

to call
to meet

to cry, proclaim, give a name
recite, read aloud
invite
encounter, befall

qrʼ
Verb
732