מִחְיָה

sustenance, preservation of life

miheyah
Noun
8