אִישׁ

man
somebody
human being
each one

ʼiys
Noun
2186