אֶרֶץ

earth

land
territory, country

ʼerez
Noun
2504