θυγάτηρ, τρός, ἡ

daughter

thygater, tros, he
Noun
28