τέρας, ατος, τό

wonder, miracle

prodigy, portent, omen

teras, atos, to
Noun
16