σκοτεινός, ή, όν

dark

skoteinos, e, on
Adjective
3