σεισμός, οῦ, ὁ

earthquake

shock, agitation
storm

seismos, ou, ho
Noun
14