προφήτης, ου, ὁ

prophet

prophetes, ou, ho
Noun
144