πολύς, πολλή, πολύ

many

polys, polle, poly
Adjective
416