φωτεινός, ή, όν

shining, bright

photeinos, e, on
Adjective
5