μέρος, ους, τό

part

share

meros, ous, to
Noun
42