λιμός, οῦ, ὁ

hunger
famine

limos, ou, ho
Noun
12