καύσων, ωνος, ὁ

heat, burning

kauson, onos, ho
Noun
3