Ἱεροσόλυμα, ων, τά

Jerusalem

hierosolyma, on, ta
Noun
62