ἅπας, ασα, αν

whole, all

hapas, asa, an
Adjective
34