ἐρήμωσις, εως, ἡ

devastation

eremosis, eos, he
Noun
3