ἐκλεκτός, ή, όν

chosen

eklektos, e, on
Adjective
22