Χριστός, οῦ, ὁ

Anointed, Christ

christos, ou, ho
Noun
529