ἀρχιερεύς, έως, ὁ

high priest

archiereus, eos, ho
Noun
122