ἀγαθοποιός, οῦ, ὁ

beneficent, upright

agathopoios, ou, ho
Adjective
1