Back

Witness of John the Baptist about the Son of God (John 1:29-34)

Vocabulary
54
Greek
cs en de
13
Custom training

Items

Word Meaning
καί a, i
ἐγώ
αὐτός, ή, ὁ on, on sám
οὗτος, αὕτη, τοῦτο tento, tato, toto
εἰμί jsem; být
ἔρχομαι přicházet, jít
ὅς, ἥ, ὅ který, kdo, co
ὅτι že, protože, neboť
ἐν v, ve (s D)
βαπτίζω ponořit, křtít
πνεῦμα, τος, τό duch; vítr
ἐπί na, nad (s G, D, A); na základě (s D); k, proti (s A)
λέγω říkat
θεός, οῦ, ὁ bůh, Bůh
εἶπον řekl jsem (aor. k λέγω)