Back

Third-Alef Verbs (Vocabulary)

Vocabulary
10
Hebrew
cs en
14
Custom training

Items

Word Meaning
יצא vyšel
קרא volal, vyhlašoval; jít naproti, potkat se
נשׂא zvedl, nesl
מצא našel
ירא bál se, měl strach, měl úctu, byl bohabojný
מלא naplnil
חטא minul, zhřešil
טמא byl nečistý
שׂנא nenáviděl
ברא stvořil