Throne Room: The One Seating on the Throne and the ones Around Him (Revelation 4:1-11)

113 Custom

Vocabulary

Word Meaning
μετά with (with G); after (with A)
οὗτος, αὕτη, τοῦτο this
εἶδον I saw (aor. of ὁράω)
καί and
ἰδού behold, look
θύρα, ας, ἡ gate
ἀνοίγω open
ἐν in (with D)
ὁ, ἡ, τό the
οὐρανός, οῦ, ὁ heaven
φωνή, ῆς, ἡ voice, sound
πρῶτος, η, ον first
ὅς, ἥ, ὅ who, which
ἀκούω hear
ὡς as, like
σάλπιγξ, ιγγος, ἡ trumpet
λαλέω sound; talk
ἐγώ I
λέγω say
ἀναβαίνω go up, ascend
ὧδε here
δείκνυμι show, point out; explain
σύ you, your
δεῖ it is necessary
γίνομαι to happen, become
εὐθέως immediately
πνεῦμα, τος, τό spirit; breath
θρόνος, ου, ὁ chair, throne
κεῖμαι lie, recline
ἐπί on (with G, D, A); on the account of (with D); against (with A)
κάθημαι sit
ὅμοιος, α, ον like
ὅρασις, εως, ἡ eye; sight
λίθος, ου, ὁ stone
JHLQ4OUcEsPMaVqfYivI2b81FgNumlSoCrZp3109 ἴασπις, ιδος, ἡ jasper
σάρδιον, ου, τό carnelian, sardius

Biblical text

4:1Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ φωνὴ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ, λέγων Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.2εὐθέως ἐγενόμην ἐν Πνεύματι· καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος,3καὶ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ.4καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρας, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.5καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, εἰσιν τὰ ἑπτὰ Πνεύματα τοῦ Θεοῦ·6καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ· καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσερα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν.7καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ.8καὶ τὰ τέσσερα ζῷα, ἓν καθ’ ἓν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν· καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες Ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος Θεός Παντοκράτωρ, ἦν καὶ ὢν καὶ ἐρχόμενος.9Καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,10πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες11Ἄξιος εἶ, Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν.