Word Meaning Occurrences
Ἀλμεί, ὁ Almi 0
ἀμεθύστινος, ον z ametystu 0
ἀνασώζω zachránit 0
ἀνατολικός, ή, όν ležící na východě, východní 0
ἀνεγκλησία, ας, ἡ nevinnost, bezúhonnost 0
ἀνόνητος, ον neužitečný, zbytečný 0
Ἀουλία var. tvar místo ᾽Ιουλία 0
ἀπαφρίζω odpěnit, sebrat kal / špínu 0
ἀπολαλέω volně hovořit, promlouvat 0
Ἀπολλώνιος, ου, ὁ Apollonios 0
ἀπομένω zůstat (pozadu) 0
ἀποπέμπω vyslat, poslat 0
ἀποπληρόω naplnit, splnit 0
ἀπόστασις, εως, ἡ vzdání se 0
Ἄραβοι, ων, οἱ Arabové 0
Ἀρηί viz Ἀρνί 0
Ἀρμίν var. Ἀδμίν 0
ἀρρωστέω churavět, být nemocen 0
ἀρχιληστής, ου, ὁ vůdce lupičů 0
Ἀσσά Assa 0