צָרָה

need, distress, anxiety
concubine, second wife, enmity

zarah
Noun
73