Ζαχαρίας, ου, ὁ

Zacharias

zacharias, ou, ho
Noun
11