יַחַד

community, together, unitedness

yahad
Noun
47