τριακόσιοι, αι, α

three hundred

triakosioi, ai, a
Number
2