תָּמִיד

continually, always

tamiyd
Adjective
104