συμπαθής, ές

sympathetic

sympathes, es
Adjective
1