στασιαστής, οῦ, ὁ

rebel, revolutionary

stasiastes, ou, ho
Noun
1