שׁכם

rise early
do early
do eagerly, repeatedly

skm
Verb
65