σεισμός, οῦ, ὁ

earthquake

seismos, ou, ho
Noun
14