Σάρδεις, εων, αἱ

Sardis

sardeis, eon, hai
Noun
3