πρωτοκαθεδρία, ας, ἡ

seat of honor

protokathedria, as, he
Noun
4