προβλέπομαι

opatřit, přichystat

problepomai
Verb
1