φυλακτήριον, ου, τό

prayer-band

phylakterion, ou, to
Noun
1