περίλυπος, ον

very sad

perilypos, on
Adjective
5