Πέργαμος, ου, ἡ

Pergamum

pergamos, ou, he
Noun
2