μισθαποδότης, ου, ὁ

rewarder

misthapodotes, ou, ho
Noun
1